Iselin Alme

Artist, sangpedagog og foredragsholder

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sangundervisning

Iselin Alme tilbyr sangundervisning for barn, ungdom og voksne. Hun arbeider med en generell sangteknikk som kan tilpasses alle stiler og sjangre, fra klassisk til pop.

Iselin mottar elever med ulike mål, enten det er å bli solist i koret, delta i talentkonkurranse eller glede familie og venner. Også dansere som skal delta på audition for en musikal har nytte av god sangteknikk.

Stemmeutvikling

Stemmeutvikling handler om trening, og vi tar utgangpunkt i musikk du liker og den stemmen du faktisk har. De første timene synger vi mye og snakker litt teori underveis. Det blir mer vekt på øvelser senere. Alle øvelser har et mål som blir forklart parallelt med innøving av repertoaret.
Likevel er det enkelte felles elementer i ethvert treningsprogram:
  • Bevisstgjøring: Hvordan kan jeg lytte til meg selv og andre artister på en lærerik måte?
  • Riktig stemmebruk: Hvordan kan jeg bruke pust og magestøtte for å forbedre klangen og unngå slitasje og skader?

Talentutvikling

Det beste er om du synger det du har lyst til og det stemmen din passer til. Vi samarbeider om å utvide utvalget i tråd med ambisjoner, talent og utvikling. Prosessen skal være lystbetont. Men talentutvikling innebærer også råd med hensyn til sjangervalg og vanskelighetsgrad. Er ambisjonene høye, blir det desto viktigere å forvalte talentet gjennom riktige valg.