Iselin Alme

Artist, sangpedagog og foredragsholder

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Sangoppdrag

Iselin Alme tilbyr sang til forskjellige anledninger, og har et rikholdig og variert repertoar. Dette består bl.a. av:

  • musicals
  • norske folketoner
  • religiøse folketoner
  • viser og ballader
  • klassiske romanser av Edvard Grieg, Halvdan Kierulf, Eyvind Alnæs mv.
  • negro spirituals
  • Spesielle ønsker om repertoar/sanger kan også være aktuelt, f.eks i bryllup, selskaper, arrangementer, begravelser mv.
Iselin kan stille med ulike typer akkompagnement avhengig av ønske, og anledning og lokalitet.

Solistoppgaver med kor, korps, orkester etc er også aktuelt.